Hợp âm dạo (Mai Thiên Vân): [D] | [Em][Em][Em] | [G] | [Em] [D][Em][G][G][Bm] | [A][G] Quê [G] em nắng vàng nhạt cô thôn Vài mây [C] trắng dật dờ về cuối [G] trời Bâng [Am] khuâng tiếng hò qua xóm [Em] vắng Khói lam [D] buồn như......