Hợp âm dạo đầu: [C] | [C] | [C] | [F][F] (Hoàng Ngọc Sang ver., Capo I) Hoa lá [F] nở thắm đẹp [Dm] làn môi [F] hồng Xuân đến [Bb] rồi đây nào ai biết [F] không? [C] Mang những [Dm] hoài mong đi vào ngày [Gm] tháng [F] Bao nhiêu mơ......