Intro (Duy Quang): [Em]-[Am] | [Em]-[Am] | [Am] | [Am]-[Dm] [Em]-[Am] | [G] | [Em] | [Am] | [Em]-[Am] [Am] Xin đời sống cho tôi mượn tiếng [Dm] Xin cho [Em] cơn mê thêm [F] dài một [G] chuyến [Em] Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến -[Em] [Am] Còn đắng cay còn [Em] hận......