Bài mới đăng

Bùi Đình Thảo

Bùi Đình Thảo (1931-1997) là nhạc sĩ người Việt Nam. Tiểu sử Bùi Đình Thảo bắt đầu tự sáng tác những bài hát khi công tác tuyên truyền văn nghệ trong vùng địch hâu Hà Nam. Bài hát Tiếng hát quê ta là bài hát đầu tiên của ông được công chúng biết đến. Sau khi tốt nghiệp đại cho sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội với bản giao hưởng thơ Mùa xuân Hồ Chí Minh-Mùa xuân thống nhất, Bùi Đình Thảo hoạt động sáng tác chuyên...

Tìm kiếm hợp âm theo nhạc sĩ

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y 0-9

Tìm kiếm hợp âm theo ca sĩ

A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T U V W X Y 0-9

Yêu cầu hợp âm mới nhất