Tuấn Dũng

Tuấn Dũng là môt Việt kiều sống ở Nhật, là tác giả bài thơ “Cho con” được nhạc sĩ Phạm Trong Cầu phổ nhạc. Sinh thời, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu từng tâm sự về xuất xứ của Cho con, ca khúc đã làm xiêu lòng nhiều thế hệ người yêu nhạc như thế.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.