S. Yradier

Sebastián Iradier (S. Yradier) – một nhà soạn nhạc người dân tộc Basque thuộc Tây Ban Nha sau khi S. Iradier trở về từ chuyến du lịch Cuba năm 1861. Có lẽ Iradier đã sáng tác “Cánh buồm xa xưa” vào khoảng năm 1863, chỉ hai năm trước khi ông từ trần và không kịp nhìn thấy đứa con tinh thần của mình trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất thế giới.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *