Phạm Chinh Đông

Nhạc sĩ Phạm Chinh Đông, đang cư ngụ ở Philadelphia, USA, ông là tác giả bài “Chuyện Mưa Mây” nhưng lúc còn là sinh viên đã bán bản quyền cho Anh Việt Thanh và Tú Nhi (tức ca sĩ Chế Linh).

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *