Ns Nguyễn Thành Đạt

Nhà Nguyễn Thành Đạt có ba chị gái, không ai đi theo nghệ thuật cả. Gia đình của Đạt từng có thời gian rất khó khăn, và cũng nhờ học bổng của trường (Đại học Quốc tế Hồng Bàng – HIU). Nguyễn Thành Đạt từng học khoa Kiến trúc và hiện đang là chuyên viên Phòng Công tác sinh viên của Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU)  và đang là thành viên thứ 8 đầy thú vị trong đội Đức Trí (Sing My Song).

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *