Ns Kannan Nguyễn

Kannan Nguyễn là nghệ sĩ gốc việt, quyết định trở về quê hương vì niềm khao khát này đã ấp ủ từ lâu. Vì theo anh đã là người Việt Nam mà không được ở trên đất Việt Mẹ là điều đáng buồn nhất của người con Việt.

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *