Ns Hoàng Thông

Họ và tên: Chu Hoàng Thông

Năm sinh: 1970

Quê quán: Thanh Hóa

Một số tác phẩm tiêu biểu: Sức Sống Tuổi Trẻ, Gió Đáng Cành Tre, Đà Lạt Tôi Yêu, Tạm biệt búp bê…

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *