Đỗ Sơn Hà

Đỗ Sơn Hà là một nhạc sĩ , nhà thơ…Các ca khúc tiêu biểu : Một thời nhớ, Cha tôi, Mắt thơ, Màu hoa nhớ…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.