Sheet nhạc bài : VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI : Đức Huy