Bài hát : AI SẼ LÀ EM

Sheet nhạc bài : AI SẼ LÀ EM

sway-quien-sera_001 sway-quien-sera_002

sway-guitar_001 sway-guitar_002

ai-se-la-em-vu-xuan-hung