YanTee

Ca Sỹ : YanTee 
Quê quán: Lập Thạch – Vĩnh Phúc 
Nghề Nghiệp : ĐH Y – Dược Thái Nguyên 
Yahoo : Yantee.sad_9x

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.