Thu Hà

Thu Hà là ca sĩ người Việt gốc Hoa – khá thành công ở thể loại nhạc Văn Cao, Đoàn Chuẩn, và một số nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.

CD đầu tay: Trả nợ tình xa
Nhạc phẩm thành công: Lãng đãng chiều đông Hà Nội.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.