Ôn Vĩnh Quang

Ôn Vĩnh Quang là một thí sinh của chương trình Người hát tình ca 2017 đến từ thành phố HCM…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *