Hoàng Tuệ Liêm

Hoàng Tuệ Liêm sinh ngày 29 Tháng 4 1994, quê quán ở Thái Nguyên. Từng học tại Trường THPT Bình Yên và sau đó là Trường Đại học Giao thông Vận tải…

Bài viết liên quan

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *