Bằng Chương

Bằng Chương là một hướng dẫn viên du lịch, là thí sinh tham gia Thần Tượng Bolero 2017, dưới sự hướng dẫn của ca sĩ Ngọc Sơn.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *