TRƯỜNG LÀNG TÔI

Sáng tác Phạm Trọng Cầu
Nhịp điệu Valse
Thể loại Quê hương
Đã xem 605

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Tam Ca Áo Trắng): 

[C] | [C] | [Dm][Am] | [C] | [D] | [Gsus4] |  [C] 

[Em] | [Em][Dm] | [G] | [C] | [G] | [C] | [Am7]

[C] Trường làng tôi cây [Em] xanh lá vây [Am7] quanh
Muôn [Cm/G] chim hót vang [A/Db] lên êm [Dm] đềm. [Dm]
[G] Lên trường [F] tôi, con đê bé xinh [Bbm] xinh
Len qua đám cây [Bb] xanh nhẹ [C] lướt. [C]

Trường làng tôi hai gian lá đơn [Cm] sơ
Che [G] trên miếng sân [A] vuông mơ [Dm] màng. [Dm]
[G/B] Trường làng [Fmaj7] tôi không giây phút tôi [Dm] quên
Dù [C/G] cách xa muôn [G] trùng trường [C] ơi. [Gsus4]

ĐK:
[Am] Nơi sống [G] bao mái [F] đầu xanh [C] màu
Đời tươi như [Em] bao lá xanh, lá [Dm] xanh
[F] Theo tháng ngày chiến cuộc lan [C] tràn
Qua xóm [Am] thôn nát [Dsus4] ngôi trường [G] xưa [G]

[Am] Nơi sống [Em] vui bao [F] trẻ nô [Cmaj7] đùa,
Cùng nhau vang [Em] hát khúc ca vô [Dm] tư
[F] Cho đến [C] ngày chiến [F/A] cuộc lan [Em] tràn
Quân Pháp [C] lên đốt [G] tan trường [Cmaj7] tôi [G]

[C] Trường làng tôi nay [Em] vang tiếng ê a,
Nay [G] không bóng bao em nô [Dsus4] đùa [C]
Trường làng [Gm7] tôi không [Dm/A] giây phút tôi [Dm] quên
Nơi [C/G] sống bao kỷ [G] niệm ngày [C] xanh [C]

[Em] | [Em] | [Dm] | [Dm] | [C] | [D] | [G] | [C] | [Gsus4]

[C/E] | [Em] | [Dm] | [G] | [C] | [G] | [C] | [Am7]

[C] Trường làng tôi cây [Em] xanh lá vây [Am7] quanh
Muôn [Cm/G] chim hót vang [A/Db] lên êm [Dm] đềm. [Dm]
[G] Lên trường [F] tôi, con đê bé xinh [Bbm] xinh
Len qua đám cây [Bb] xanh nhẹ [C] lướt. [C]

Trường làng tôi hai gian lá đơn [Cm] sơ
Che [G] trên miếng sân [A] vuông mơ [Dm] màng. [Dm]
[G/B] Trường làng [Fmaj7] tôi không giây phút tôi [Dm] quên
Dù [C/G] cách xa muôn [G] trùng trường [C] ơi. [Gsus4]

ĐK:
[Am] Nơi sống [G] bao mái [F] đầu xanh [C] màu
Đời tươi như [Em] bao lá xanh, lá [Dm] xanh
[F] Theo tháng ngày chiến cuộc lan [C] tràn
Qua xóm [Am] thôn nát [Dsus4] ngôi trường [G] xưa [G]

[Am] Nơi sống [Em] vui bao [F] trẻ nô [Cmaj7] đùa,
Cùng nhau vang [Em] hát khúc ca vô [Dm] tư
[F] Cho đến [C] ngày chiến [F/A] cuộc lan [Em] tràn
Quân Pháp [C] lên đốt [G] tan trường [Cmaj7] tôi [G]

[C] Trường làng tôi nay [Em] vang tiếng ê a,
Nay [G] không bóng bao em nô [Dsus4] đùa [C]
Trường làng [Gm7] tôi không [Dm/A] giây phút tôi [Dm] quên
Nơi [C/G] sống bao kỷ [G] niệm ngày [C] xanh

x

Gsus4

1234

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Fmaj7

234

Thế tay

x

C/G

1234

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Cmaj7

12

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Dm/A

123

Thế tay

 

[D] Trường làng tôi cây [F#m] xanh lá vây quanh
Muôn [A] chim hót vang [B7] lên êm [Em] đềm.
[A] Lên trường [G] tôi, con đê bé xinh [Em] xinh
Len qua đám cây [A7] xanh nhẹ [D] lướt.

Trường làng tôi hai [F#m] gian lá đơn sơ
Che [A] trên miếng sân [B7] vuông mơ [Em] màng.
[A] Trường làng [G] tôi không giây phút tôi [Em] quên
Nơi [A] sống bao kỷ niệm ngày [D] xanh.

ĐK:
Nơi sống [F#m] bao mái [G] đầu xanh [A] màu
D Đời tươi như [F#m] bao lá [B7] xanh, lá [Em] xanh
[G] Theo tháng [A] ngày chiến [Bm] cuộc lan [D] tràn
Qua xóm [Bm] thôn nát [E7] ngôi trường [A] xưa

[D] Không bóng [F#m] hình bao [G] trẻ nô [A] đùa,
[D] Cùng nhau vang [F#m] hát khúc [B7] ca vô [Em]
[G] Mơ đến [A] ngày nước [Bm] non thanh [D] bình
Trong thôn [Bm] xóm ấm [Em] ngôi [A] trường [D] xưa

Trường làng tôi nay [F#m] vang tiếng ê a,
Nay [A] in bóng bao [B7] em nô [Em] đùa
[A] Trường làng [G] tôi không giây phút tôi [Em] quên
[A] cách xa muôn trùng trường [D] ơi

 

Hợp âm dạo (Tam Ca Áo Trắng): [D] | [D] | [Em]

[Bm] | [D] | [E][Asus4] | [D] | [Gbm][Gbm]

[Em] | [A][D] | [A] | [D][Bm7]

[D] Trường làng tôi cây [F#m] xanh lá vây [Bm7] quanh
Muôn [Dm/A] chim hót vang [B/Eb] lên êm [Em] đềm. [Em]
[A] Lên trường [G] tôi, con đê bé xinh [Cm] xinh
Len qua đám cây [C] xanh nhẹ [D] lướt. [D]

Trường làng tôi hai gian lá đơn [Dm]
Che [A] trên miếng sân [B] vuông mơ [Em] màng. [Em]
[A/Db] Trường làng [Gmaj7] tôi không giây phút tôi [Em] quên
[D/A] cách xa muôn [A] trùng trường [D] ơi. [Asus4]

ĐK:
[Bm] Nơi sống [A] bao mái [G] đầu xanh [D] màu
Đời tươi như [Gbm] bao lá xanh, lá [Em] xanh
[G] Theo tháng ngày chiến cuộc lan [D] tràn
Qua xóm [Bm] thôn nát [Esus4] ngôi trường [A] xưa [A]

[Bm] Nơi sống [Gbm] vui bao [G] trẻ nô [Dmaj7] đùa,
Cùng nhau vang [Gbm] hát khúc ca vô [Em]
[G] Cho đến [D] ngày chiến [G/B] cuộc lan [Gbm] tràn
Quân Pháp [D] lên đốt [A] tan trường [Dmaj7] tôi [A]

[D] Trường làng tôi nay [F#m] vang tiếng ê a,
Nay [A] không bóng bao em nô [Esus4] đùa [D]
Trường làng [Am7] tôi không [Em/B] giây phút tôi [Em] quên
Nơi [D/A] sống bao kỷ [A] niệm ngày [D] xanh [D]

[Gbm] | [Gbm] | [Em][Em] | [D] | [E][A] | [D] | [Asus4]

[D/Gb] | [Gbm] | [Em][A] | [D] | [A][D][Bm7]

[D] Trường làng tôi cây [F#m] xanh lá vây [Bm7] quanh
Muôn [Dm/A] chim hót vang [B/Eb] lên êm [Em] đềm. [Em]
[A] Lên trường [G] tôi, con đê bé xinh [Cm] xinh
Len qua đám cây [C] xanh nhẹ [D] lướt. [D]

Trường làng tôi hai gian lá đơn [Dm]
Che [A] trên miếng sân [B] vuông mơ [Em] màng. [Em]
[A/Db] Trường làng [Gmaj7] tôi không giây phút tôi [Em] quên
[D/A] cách xa muôn [A] trùng trường [D] ơi. [Asus4]

ĐK:
[Bm] Nơi sống [A] bao mái [G] đầu xanh [D] màu
Đời tươi như [Gbm] bao lá xanh, lá [Em] xanh
[G] Theo tháng ngày chiến cuộc lan [D] tràn
Qua xóm [Bm] thôn nát [Esus4] ngôi trường [A] xưa [A]

[Bm] Nơi sống [Gbm] vui bao [G] trẻ nô [Dmaj7] đùa,
Cùng nhau vang [Gbm] hát khúc ca vô [Em]
[G] Cho đến [D] ngày chiến [G/B] cuộc lan [Gbm] tràn
Quân Pháp [D] lên đốt [A] tan trường [Dmaj7] tôi [A]

[D] Trường làng tôi nay [F#m] vang tiếng ê a,
Nay [A] không bóng bao em nô [Esus4] đùa [D]
Trường làng [Am7] tôi không [Em/B] giây phút tôi [Em] quên
Nơi [D/A] sống bao kỷ [A] niệm ngày [D] xanh

x

Asus4

12

Thế tay

x

Dm/A

123

Thế tay

x

B/Eb

1234

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Gmaj7

123

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!