TRANG GIẤY TRẮNG

Ns Phạm Trưởng
Sáng tác Ns Phạm Trưởng
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Nhạc trẻ
Đã xem 755

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2081

Hợp âm dạo:

[Gm] | [Gm] | [Cm] | [F]

[F] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm] | [Gm] | [F]

[F] | [Eb] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm] | [Gm]

Anh [Gm] nhớ lúc mới biết yêu lần đầu
Tình [Dsus4] ta trong xanh như trang giấy [Gm] trắng
Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp
Trong [Bb] đó có hai trái tim kề [Cm] bên
Nguyện [F] thề đi chung trên con đường yêu
Dẫu thế [Dm] nào ta vẫn ở bên nhau.

Trang [Gm] giấy trắng đó đến nay hao gầy
Vì em xa anh ra đi chốn ấy
Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày
Năm [Bb] tháng trái tim vẫn luôn còn [Cm] đây
Mà [F] người xa anh xa luôn tầm tay
Hứa quay [Dm] về sao anh chờ hoài chẳng thấy? [Am]

ĐK:
[Gm] Mãi mong người trở về
Tìm lại phút [F] giây đôi ta hẹn thề
Cùng nhau bước [Eb] đi trên con đường về
Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường [Bb/D] mơ
Một ngày như thế. [Bb/D]

[Gm] Đến khi người trở về
Người lại bước [F] đi bên ai vậy kìa
Để cho nỗi [Eb] đau anh thêm nặng nề
Giờ đây ấm [F] êm biết em có nghe
Chỉ riêng mỗi [Eb] anh mãi mong chờ em
Mà sao em [Dm] nỡ
Người về, tình [Gm] không về. [Gm]

[Gm] | [Gm] | [Cm] | [F] | [Eb] | [Eb]

[F] | [D] | [Gm] | [Gm] | [Dm7] | [F]

[Eb] | [Eb] | [F] | [D] | [Gm] | [Gm]

Trang [Gm] giấy trắng đó đến nay hao gầy
Vì em xa anh ra đi chốn ấy
Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày
Năm [Bb] tháng trái tim vẫn luôn còn [Cm] đây
Mà [F] người xa anh xa luôn tầm tay
Hứa quay [Dm] về sao anh chờ hoài chẳng thấy? [Am]

ĐK:
[Gm] Mãi mong người trở về
Tìm lại phút [F] giây đôi ta hẹn thề
Cùng nhau bước [Eb] đi trên con đường về
Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường [Bb/D] mơ
Một ngày như thế. [Bb/D]

[Gm] Đến khi người trở về
Người lại bước [F] đi bên ai vậy kìa
Để cho nỗi [Eb] đau anh thêm nặng nề
Giờ đây ấm [F] êm biết em có nghe
Chỉ riêng mỗi [Eb] anh mãi mong chờ em
Mà sao em [D] nỡ
Người về, tình không [Gm] về. [Gm]

ĐK:
[Gm] Mãi mong người trở về
Tìm lại phút [F] giây đôi ta hẹn thề
Cùng nhau bước [Cm7] đi trên con đường [Eb/Bb] về
Ngày xưa chúng [Asus4] ta vẫn hay thường mơ
Một ngày như [Dm] thế. [Dm]

[Gm] Đến khi người trở về
Người lại bước [F] đi bên ai vậy kìa
Để cho nỗi [Eb] đau anh thêm nặng nề
Giờ đây ấm [F] êm biết em có nghe
Chỉ riêng mỗi [Eb] anh mãi mong chờ em
Mà sao em [Dm] nỡ [D]
Người về, tình không [Gm] về.

[Gm] | [F] | [Eb] | [Eb] | [F] | [F] | [Gm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Bb/D

134

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Eb/Bb

12

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

 

Hợp âm dạo:  [Bbm] | [Bbm] | [Ebm] | [Ab]

[Ab] | [Gb] | [Ab] | [Ab][Bbm] | [Bbm] | [Ab]

[Ab][Gb] | [Gb] | [Ab] | [Ab] | [Bbm] | [Bbm]

Anh [Bbm] nhớ lúc mới biết yêu lần đầu
Tình [Fsus4] ta trong xanh như trang giấy [Bbm] trắng
Anh vẽ bức tranh yêu đương thật đẹp
Trong [Db] đó có hai trái tim kề [Ebm] bên
Nguyện [Ab] thề đi chung trên con đường yêu
Dẫu thế [Fm] nào ta vẫn ở bên nhau.

Trang [Bbm] giấy trắng đó đến nay hao gầy
Vì em xa anh ra đi chốn ấy
Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày
Năm [Db] tháng trái tim vẫn luôn còn [Ebm] đây
[Ab] người xa anh xa luôn tầm tay
Hứa quay [Fm] về sao anh chờ hoài chẳng thấy? [Cm]

ĐK:
[Bbm] Mãi mong người trở về
Tìm lại phút [Ab] giây đôi ta hẹn thề
Cùng nhau bước [Gb] đi trên con đường về
Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường [Db/F]
Một ngày như thế. [Db/F]

[Bbm] Đến khi người trở về
Người lại bước [Ab] đi bên ai vậy kìa
Để cho nỗi [Gb] đau anh thêm nặng nề
Giờ đây ấm [Ab] êm biết em có nghe
Chỉ riêng mỗi [Gb] anh mãi mong chờ em
Mà sao em [Fm] nỡ
Người về, tình [Bbm] không về. [Bbm]

[Bbm] | [Bbm] | [Ebm] | [Ab][Gb] | [Gb]

[Ab][F] | [Bbm] | [Bbm][Fm7][Ab]

[Gb] | [Gb] | [Ab] | [F] | [Bbm][Bbm]

Trang [Bbm] giấy trắng đó đến nay hao gầy
Vì em xa anh ra đi chốn ấy
Anh ở nơi đây cô đơn bao ngày
Năm [Db] tháng trái tim vẫn luôn còn [Ebm] đây
[Ab] người xa anh xa luôn tầm tay
Hứa quay [Fm] về sao anh chờ hoài chẳng thấy? [Cm]

ĐK:
[Bbm] Mãi mong người trở về
Tìm lại phút [Ab] giây đôi ta hẹn thề
Cùng nhau bước [Gb] đi trên con đường về
Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường [Db/F]
Một ngày như thế. [Db/F]

[Bbm] Đến khi người trở về
Người lại bước [Ab] đi bên ai vậy kìa
Để cho nỗi [Gb] đau anh thêm nặng nề
Giờ đây ấm [Ab] êm biết em có nghe
Chỉ riêng mỗi [Gb] anh mãi mong chờ em
Mà sao em [F] nỡ
Người về, tình không [Bbm] về. [Bbm]

ĐK:
[Bbm] Mãi mong người trở về
Tìm lại phút [Ab] giây đôi ta hẹn thề
Cùng nhau bước [Ebm7] đi trên con đường [Gb/Db] về
Ngày xưa chúng [Csus4] ta vẫn hay thường mơ
Một ngày như [Fm] thế. [Fm]

[Bbm] Đến khi người trở về
Người lại bước [Ab] đi bên ai vậy kìa
Để cho nỗi [Gb] đau anh thêm nặng nề
Giờ đây ấm [Ab] êm biết em có nghe
Chỉ riêng mỗi [Gb] anh mãi mong chờ em
Mà sao em [Fm] nỡ [F]
Người về, tình không [Bbm] về.

[Bbm] | [Ab][Gb] | [Gb][Ab] | [Ab] | [Bbm]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Fsus4

34

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Ebm7

1234

Thế tay

x

Gb/Db

234

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!