TÌNH YÊU BÊN DÒNG SÔNG QUAN HỌ

Sáng tác Phan Lạc Hoa
Nhịp điệu Slow Surf
Thể loại Quê hương
Đã xem 327
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1676

Sheet music

Hợp âm dạo (Anh Thơ): [E] | [E] | [E] | [Dbm]

[Gb] | [Bmaj7][Gb] | [Abm7][Db] | [Abm] | [B]

[E][Gb] | [Ebm][Ebm] | [Abm][Gb]-[Ab]

Tình [Gbsus4] yêu có tự nơi đâu
Êm [Db] êm một khúc sông [Dbm] Cầu
Sao [Bm6] trời lọt qua mắt [E] lưới
Rơi [Gb] đầy xuống dòng [Abm] sông sâu.
Tình [B] đã [Gbm] trao nhau êm [Em] đềm
Em [Ab] là cô Tấm thảo [Dbm] hiền
[Ebm] vẫn mắt nhìn bối [E] rối
Gặp [Bbm] nhau [Eb] lần nào [Absus4] cũng vội.
Chẳng [B/Gb] đủ gần mà giận [Fm] dỗi
Nhà [E] xa mặt trận [Db] càng xa
Tình [Gb] yêu có từ đôi [B] ta. [Bmaj7]-[Eb]

Tình [Abm] yêu có từ nơi em
Đi [Gb] qua năm tháng đợi [Dbm] chờ
Tình yêu có từ nơi [B] anh
Lửa [Ebm] rừng bập bùng vách [E] núi
Anh [B] đi giữ miền biên giới
Làng [Bbm] quê em đợi em [Abm] chờ.

Con [Gb] sông của người quan [B] họ
Suốt [Gb/Bb] đời nước chảy lơ [Ebm] thơ
Tiếng [Gb] anh ấm như hơi [B] thở
Em [Ebm] nghe để nhớ suốt [Absus4] đời
Đừng [Gb] quên, đừng giận mà đừng [Ab] nguôi.
Đừng [Gb] quên, đừng [Dbsus4] giận mà đừng [E] nguôi. [E]

[E] | [E] | [E] | [E] | [Dbm][Gb]

[B][Gb] | [Abm7][Db] | [Abm] | [B]

[E][Gb] | [Ebm][Ebm] | [Abm][Gb]-[Ab]

Tình [Gbsus4] yêu có tự nơi đâu
Êm [Db] êm một khúc sông [Dbm] Cầu
Sao [Bm6] trời lọt qua mắt [E] lưới
Rơi [Gb] đầy xuống dòng [Abm] sông sâu.
Tình [B] đã [Gbm] trao nhau êm [Em] đềm
Em [Ab] là cô Tấm thảo [Dbm] hiền
[Ebm] vẫn mắt nhìn bối [E] rối
Gặp [Bbm] nhau [Eb] lần nào [Absus4] cũng vội.
Chẳng [B/Gb] đủ gần mà giận [Fm] dỗi
Nhà [E] xa mặt trận [Db] càng xa
Tình [Gb] yêu có từ đôi [B] ta. [Bmaj7]-[Eb]

Tình [Abm] yêu có từ nơi em
Đi [Gb] qua năm tháng đợi [Dbm] chờ
Tình yêu có từ nơi [B] anh
Lửa [Ebm] rừng bập bùng vách [E] núi
Anh [B] đi giữ miền biên giới
Làng [Bbm] quê em đợi em [Abm] chờ.

Con [Gb] sông của người quan [B] họ
Suốt [Gb/Bb] đời nước chảy lơ [Ebm] thơ
Tiếng [Gb] anh ấm như hơi [B] thở
Em [Ebm] nghe để nhớ suốt [Absus4] đời
Đừng [Gb] quên, đừng giận mà đừng [Ab] nguôi.
Đừng [Gb] quên, đừng [Dbsus4] giận mà đừng [Abm] nguôi.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Video liên quan