TIẾN QUÂN CA – Quốc ca (Văn Cao)

Sáng tác Văn Cao
Nhịp điệu March
Thể loại Nhạc đỏ
Đã xem 916
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1623

Sheet music

Hợp âm Quốc Ca - TIẾN QUÂN CA

 

Lời 1 :
Đoàn quân Việt [G] Nam đi 
Chung lòng cứu quốc 
Bước chân [C] dồn vang trên đường gập ghềnh [D] xa 
Cờ in [G] máu chiến thắng mang hồn nước, 
Súng ngoài [Am] xa chen [D] khúc quân hành [G] ca. 
Đường vinh quang xây [C] xác quân [G] thù, 
Thắng gian [Em] lao cùng [D] nhau lập chiến [G] khu. 
Vì nhân dân chiến [C] đấu không [D] ngừng, 
[B7] Tiến mau [Em] ra sa [D] trường, 
[G] Tiến lên, cùng [C] tiến [G] lên. 
Nước non Việt [D] Nam ta vững [G] bền. 

Lời 2:
Đoàn quân Việt [G] Nam đi 
Sao vàng phấp phới 
Dắt giống [C] nòi quê hương qua nơi lầm [D] than 
Cùng chung [G] sức phấn đấu xây đời mới, 
Đứng đều [Am] lên gông [D] xích ta đập [G] tan. 
Từ bao lâu ta [C] nuốt căm [G] hờn, 
Quyết hy [Em] sinh đời [D] ta tươi thắm [G] hơn. 
Vì nhân dân chiến [C] đấu không [G] ngừng, 
[B7] Tiến mau [Em] ra sa [D] trường, 
[G] Tiến lên, cùng [C] tiến [G] lên. 
Nước non Việt [D] Nam ta vững [G] bền.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *