TIỄN BUỒN

Phạm Vũ
Sáng tác Phạm Vũ
Nhịp điệu Slow
Thể loại Tiền chiến
Đã xem 405
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1652

Hợp âm TIỄN BUỒN

 

Hợp âm dạo: [G] | [G] | [D] | [E] | [Bb] | [Bm] | [D] | [D]

Buồn [D] ơi hôm [G] nay ra [D] đi [D]
Nhìn [Bb] nhau quán [F#] nhỏ rượu [D] thề
Cùng [Em] nhau tay [G] nâng đôi mi
Tiễn [E] buồn đưa [C#m] qua hai hàng [A] mi [E]
Buồn [D] ơi hôm [G] nay trôi [D] mau [D]
Rượu [B] ngon uống [F#] cạn niềm [G] sầu [G]
Để cho đôi tim thương nhau [Em]
Tiễn [A] buồn đưa xuôi về đằng [D] sau [D]
[G] Cho nhau dù chẳng nhiều cũng mất lạnh [D] này
Bõ lúc đường dài lẻ bóng
[G] Thương nhau [D] thì cần gì dĩ [G] vãng buồn [G#m] vui
[D] Giữ lấy nụ [Bm] cười trở [E] lại [Dm]
Buồn ơi hôm [G] nay ra [D] đi [D]
Tình [E] yêu gói [F#m] trọn lời thề [G]
Đừng cho tan theo chân thu
Níu [E] lại liêu [A] xiêu trong hồn [D]

 

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *