NẾU XUÂN NÀY VẮNG ANH

Bảo Thu
Sáng tác Bảo Thu
Nhịp điệu Bolero
Thể loại Nhạc Xuân
Đã xem 986

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Phương Anh:

[A] | [Bm] | [E] | [A] | [Gbm] | [Bm] | [E] | [A] | [A]

Xuân đã về anh [A] có hay [Bm]
Hoa bướm [E] vui mùa [A] xum vầy [Bm]
Nơi phương trời anh có [Gbm7] nhớ
Một người luôn nhắc [E] tên anh
Và mơ duyên [G] lứa đôi. [E]

Nếu xuân về vắng [A] anh [Bm]
Ong bướm [E] thôi dệt [A] duyên lành [Bm]
Dây tơ trùng cung lỡ [Gbm7] phím
Cho khúc hát ái [E] ân
Từ [Dbm] đây lỡ [A] tơ duyên. [D]-[A]

ĐK:
Thu qua đông [D] tàn
[Bm] Nàng xuân [Db] mới sang
Muôn sắc huy [Bm] hoàng [B/Gb]-[Bm]
Xuân này nếu vắng [Dbm] anh
Lạc bầy chim én [E] bay
Ngày xuân như [A] đông buồn. [A]

Nếu [Dbm] xuân này [A] vắng anh [Bm7]
Như lá [E] khô buồn [A] xa cành [Bm]
Như giao thừa im tiếng [Gbm] pháo
Mai úa sắc bên [E] hiên.
Thì đừng đến [A] xuân ơi...[A]

[E]-[Bm] | [E] | [A] | [Gbm] | [Bm] | [E] | [A] | [A]

Xuân đã về anh [A] có hay [Bm]
Hoa bướm [E] vui mùa [A] xum vầy [Bm]
Nơi phương trời anh có [Gbm7] nhớ
Một người luôn nhắc [E] tên anh
Và mơ duyên [G] lứa đôi. [E]

Nếu xuân về vắng [A] anh [Bm]
Ong bướm [E] thôi dệt [A] duyên lành [Bm]
Dây tơ trùng cung lỡ [Gbm7] phím
Cho khúc hát ái [E] ân
Từ [Dbm] đây lỡ [A] tơ duyên. [D]-[A]

ĐK:
Thu qua đông [D] tàn
[Bm] Nàng xuân [Db] mới sang
Muôn sắc huy [Bm] hoàng [B/Gb]-[Bm]
Xuân này nếu vắng [Dbm] anh
Lạc bầy chim én [E] bay
Ngày xuân như [A] đông buồn. [A]

Nếu [Dbm] xuân này [A] vắng anh [Bm7]
Như lá [E] khô buồn [A] xa cành [Bm]
Như giao thừa im tiếng [Gbm] pháo
Mai úa sắc bên [E] hiên.
Thì đừng đến [A] xuân ơi...[D]-[A]
Như giao [Bm] thừa im tiếng [D] pháo
Mai úa sắc bên [Dbm] hiên.
Thì [A]đừng đến... xuân [A] ơi...[E] | [A]

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

B/Gb

234

Thế tay

Capo I.:

[C] | [C] | [Bm] | [Em] | [Am] | [D] | [Em] | [G]

[C] | [Bm] | [E]-[Am] | [G] | [Em] | [Bm] | [C] | [D]

Xuân đã về anh [G] có hay [Am]
Hoa bướm [D] vui mùa [G] xum vầy [C]
Nơi phương trời anh có [Am] nhớ
Một người luôn nhắc [Bm] tên anh
[Am] mơ duyên [D] lứa đôi. [D]

Nếu xuân [Bm] về vắng [G] anh [Am]
Ong bướm [D] thôi dệt [G] duyên lành [C]
Dây tơ trùng cung lỡ [Am] phím
Cho khúc hát ái [D] ân
Từ nay lỡ [G] tơ duyên. [C]-[G]

ĐK:
Thu qua đông [C] tàn
Nàng xuân [Bm7] mới sang
Muôn sắc huy [Am] hoàng [A/E]-[Am]
Xuân [Em7] này nếu vắng [Bm] anh
Lạc bầy chim én [D] bay
Ngày [Cm] xuân như [G] đông buồn. [G]

Nếu xuân này [G] vắng anh [Am]
Như lá [D] khô buồn [G] xa cành [G]-[C]
Như giao thừa im tiếng [Am] pháo
Mai úa sắc bên [D] hiên.
Thì đừng đến [G] xuân ơi…[G]

[C] | [Em] | [Bm] | [E] | [Am7] | [D] | [Am] | [D]

[C] | [Bm] | [E]-[Am] | [D]-[G] | [Em] | [Bm]

[Em] | [D] | [D]

Xuân đã về anh [G] có hay [Am]
Hoa bướm [D] vui mùa [G] xum vầy [C]
Nơi phương trời anh có [Am] nhớ
Một người luôn nhắc [Bm] tên anh
[A] mơ duyên [D] lứa đôi. [A]-[D]

Nếu xuân về vắng [G] anh [Am7]
Ong bướm [D] thôi dệt [G] duyên lành [C]
Dây tơ trùng cung lỡ [Am] phím
Cho khúc hát ái [D] ân
Từ nay lỡ [G] tơ duyên. [C]-[G]

ĐK:
Thu [Bm] qua đông [C] tàn
Nàng xuân [Bm] mới sang
Muôn sắc huy [Am] hoàng [Am]
Xuân [Em] này nếu vắng [Bm] anh
Lạc bầy chim én [D] bay
Ngày [Cm] xuân như [G] đông buồn. [G]

Nếu [Bm] xuân này [G] vắng anh [Am]
Như lá [D] khô buồn [G] xa cành [C]
Như giao thừa im tiếng [Am] pháo
Mai úa sắc bên [D] hiên.
Thì đừng đến [G] xuân ơi…[G]
Như giao thừa im tiếng [Am] pháo
Mai úa sắc bên [D] hiên…
Thì đừng đến xuân [C] ơi…[G/B]

[Am7] | [D] | [G]

x

Cm

234
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!