MÈO CON ĐI HỌC

Sáng tác Hoàng Lân
Nhịp điệu Disco
Thể loại Thiếu nhi
Đã xem 740
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1623

Sheet music

 

Mèo ta buồn [Dm] bực, mai phải đến [Gm] trường,
Liền kiếm cớ [C] luôn rằng:"Cái đuôi tôi [F] ốm".
Cừu [Bb] mới be toáng lên:'Tôi chữa cho anh khỏi [Gm] liền,
Nhưng muốn cho [C] nhanh thì cắt đuôi là khỏi [F] hết".
Cắt [Bb] đuôi ấy ấy chết,tôi [C7] xin đi học thôi.
Cắt đuôi ấy ấy chết , tôi [F] xin đi [C7] học [F] thôi.

Mèo ta buồn [Dm] bực, mai phải đến [Gm] trường,
Liền kiếm cớ [C] luôn rằng:"Cái đuôi tôi [F] ốm".
Cừu [Bb] mới be toáng lên:'Tôi chữa cho anh khỏi [Gm] liền,
Nhưng muốn cho [C] nhanh thì cắt đuôi là khỏi [F] hết".
Cắt [Bb] đuôi ấy ấy chết,tôi [C7] xin đi học thôi.
Cắt đuôi ấy ấy chết , tôi [F] xin đi [C7] học [F] thôi.

Mèo ta buồn [Dm] bực, mai phải đến [Gm] trường,
Liền kiếm cớ [C] luôn rằng:"Cái đuôi tôi [F] ốm".
Cừu [Bb] mới be toáng lên:'Tôi chữa cho anh khỏi [Gm] liền,
Nhưng muốn cho [C] nhanh thì cắt đuôi là khỏi [F] hết".
Cắt [Bb] đuôi ấy ấy chết,tôi [C7] xin đi học thôi.
Cắt đuôi ấy ấy chết , tôi [F] xin đi [C7] học [F] thôi.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *