LJUBAV JE BOL

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Valse
Thể loại Nam tư (Yugoslavia)
Đã xem 521
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1623

Hợp âm LJUBAV JE BOL

 

[C] Ljubav je [G7] bol [C] andjele [G7] moj
[C] Ljubav je [F] najsladja [C] bol [G7]
[C] Ljubav je [G7] bol [C] na srcu [F] mom'
[F] Jer [C] ti si me [G7] ranila s [C] njom

Ref.

I [Am] pjevam [C] lju-[G] bav, [F] ljubav je [C] bol
[F] Andjele, [C] andjele, [G] andjele [C] moj
Lju-[G] bav, [F] ljubav je [C] bol
[F] Andjele, [C] andjele, [G7] andjele [C] moj
[C] Ljubav je [G7] bol [C] andjele [G7] moj

[C] Ljubav je [F] najsladja [C] bol [G7]
[C] Ljubav je [G7] bol [C] na srcu [F] mom'
[F] Jer [C] ti si me [G7] ranila s [C] njom

I [Am] pjevam [C] lju-[G] bav, [F] ljubav je [C] bol
[F] Andjele, [C] andjele, [G] andjele [C] moj
Lju-[G] bav, [F] ljubav je [C] bol
[F] Andjele, [C] andjele, [G7] andjele [C] moj

[C] | [F] | [C] | [F] | [C] | [F] | [Bb] | [F]
[C] | [F] | [C] | [F] | [Bb] | [F] | [C] | [F]

I [Am] pjevam [C] lju-[G] bav, [F] ljubav je [C] bol
[F] Andjele, [C] andjele, [G] andjele [C] moj
Lju-[G] bav, [F] ljubav je [C] bol
[F] Andjele, [C] andjele, [Gm7] andjele [C] moj [Dm]

[F] Ljubav je bol andjele [C] moj
[F] Ljubav je [Bb] najsladja [F] bol [C]
[F] Ljubav je [C7] bol [F] na srcu [Bb] mom'
Jer [F] ti si me [C] ranila s [F] njom

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Video liên quan