LẠY CHÚA CON LÀ NGƯỜI NGOẠI ĐẠO

Sáng tác Trần Thiện Thanh
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Thánh ca
Đã xem 946
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1679

Hợp âm dạo: [Em7] | [G] | [G] | [Em] | [Em] | [Am] | [Am][D]

[D] | [Am] | [Am] | [D] | [Bm][G] | [G] | [G] | [Em][Em][Am]

[Am] | [Am] | [Am] | [D] | [D] | [Dm7][B] | [G] | [Cm] | [G]

Lạy Chúa tôi con người không đạo [A]
Nhưng tin có Chúa ngự ở [G] trên cao [G][Em]
Con nghe trong [C] đêm Việt Nam tối tăm
Những [D] mìn bom hoen [Am] dấu
Lạy Chúa trên cao Chúa ở [D] nơi nào. [D]

Lạy Chúa [G] tôi tuy người không đạo [G][Em]
Nhưng yêu nhớ [Bm7] lắm nhạc [G] chuông khuya [G][Em]
Khi con bơ [C] vơ chắp tay [Am] nguyện cầu
Cho [C] người thương còn xa [Bm] mãi xa
[D] suốt đêm dài ánh [G] sáng chưa qua. [Cm][G]

ĐK:
Xác người nào trôi [C] sông
Quay [Am] đầu về biển [D] Đông
Những [Bm] bước chân nào [Am] đi
Có khi không [D] trở lại
Đứa [G7] nhỏ ngồi ôm [C] em
Không [Am] còn nghe đạn [D] nổ
Một [Em] người phơi tóc [Am] bạc
Đếm [D] thầm hai [G] mươi năm. [Cm][G]

Chúa ơi Chúa [Em] ơi con người [G] không đạo [D][Em/B]
Nhưng tin Chúa [Bm] giúp đời [G] thương đau [G][Em]
Như con tin [C] trong một lần [Bm] đã lâu
Những [D] hờn đau thu [Am] ngắn
Để đám [D] mây hồng âu [G] yếm giăng [Cm] ngang. [G]

[Em] | [G] | [G] | [Em] | [Em] | [Am] | [Am][D][Dm7][Am]

[Am] | [Dm] | [Dm][G] | [G] | [G] | [Em][G][G][Em] | [Em]

[Am] | [Am] | [A] | [Am][D] | [Am] | [D7] | [B][Cm] | [G]

ĐK:
Xác người nào trôi [C] sông
Quay [Am] đầu về biển [D] Đông
Những [Bm] bước chân nào [Am] đi
Có khi không [D] trở lại
Đứa [G7] nhỏ ngồi ôm [C] em
Không [F/A] còn nghe đạn [D] nổ
Một [Em] người phơi tóc [Am] bạc
Đếm [D] thầm hai [G] mươi năm. [Cm][G]

Chúa ơi Chúa [Em] ơi con người [G] không đạo [D][Em/B]
Nhưng tin Chúa [Bm] giúp đời [G] thương đau [G][Em]
Như con tin [C] trong một lần [Bm] đã lâu
Những [D] hờn đau thu [Am] ngắn
Để đám [D] mây hồng âu [G] yếm giăng [Cm] ngang. [G]

Như con tin [C] trong một lần [Bm] đã lâu
Những [D] hờn đau thu [Am] ngắn
Để đám [D] mây hồng âu [G] yếm giăng ngang.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *