KIÊN GIANG MÌNH ĐẸP LẮM

Sáng tác Lê Giang
Nhịp điệu Slow Ballad, Slow Surf
Thể loại Dân ca Nam Bộ, Quê hương
Đã xem 747
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1652

Sheet music

 

Hợp âm dạo: [E] | [E] | [A][E] | [A] | [A]

[F#m] | [F#m] | [B][E] | [E] | [E] (Quang Linh ver.)

Chiều xuống [A] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ
Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A]
Bóng [Am] mây sánh đôi bóng núi
Con chim [F#m] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [E] trời như có [F#m] mẹ cất tiếng [Em] ru
Trăng nhú [Bm] lên bến cảng quê [A] hương
Trăng cũng [F#m] đẹp, đất cũng [F#] đẹp sao đâu đâu cũng [E] đẹp
Trăng lấp lánh lung linh bến [F#m] nước
Đoàn tàu [E] về lấp loáng bên [A] sông
Màn trời [D] đêm êm ả thanh [E] bình
Đêm bình [F#m] yên hương lúa ngọt [E] ngào
Đêm bình [F#m] yên nghe sóng biển vỗ [E] về [E]

Chiều xuống [A] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ
Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A]
Bóng [Am] mây sánh đôi bóng núi
Con chim [F#m] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [E] trời như có [F#m] mẹ cất tiếng [Em] ru
Trăng nhú [Bm] lên bến cảng quê [A] hương
Trăng cũng [F#m] đẹp, đất cũng [F#] đẹp sao đâu đâu cũng [E] đẹp
Trăng lấp [C#m] lánh lung linh bến [F#m] nước
Đoàn tàu [E] về lấp loáng bên [A] sông
Màn trời [D] đêm êm ả thanh [E] bình
Đêm bình [F#m] yên hương lúa ngọt [E] ngào
Đêm bình [F#m] yên nghe sóng biển vỗ [E] về [F#m7]

[A] | [A] | [A][A] | [D] | [D][D] | [D][A] | [A] | [A] | [A]

[F#m] | [F#m][E] | [E] | [A][F#m7] | [E] | [A] | [D]

[Bm] | [D] | [E] | [Am][F#m] | [A/E] | [F#m] | [F#m][E] | [E]

2. Nghề đánh [A] cá an nhàn nơi sóng biển
Thấy ăn làm nhớ chuyện thánh thần
Công [F#m] ơn còn tạc lòng [A] dân. [F#m][A]

Có câu hiếu sanh nố [Em] sát
Tâm thiên [F#m] địa cứu nịch phò nguy
Lượng hải [E] hà cơn sóng [F#m] dậy lúc gió [E] qua
Đem tấm [Bm] thân cứu đỡ dân [A] ta.
Nam cũng [F#m] vậy, Bắc cũng vậy
Cho đâu đâu cũng [E] vậy
Công đức [C#] ấy anh linh thế [F#m] ấy
Lòng vẹn [E] lòng như khắc như [A] ghi.
Trùng trùng [D] dâng Nam Hải chi [E] nguyền
Trăm là [F#m] năm hương khói mỗi [E] ngày
Trăm là [F#m] năm hương khói ngày lễ [E] thần.[A]

Chiều xuống [Am] đứng bên cầu nghe sóng biển
Nắng thu [F#m] vàng chiếu rạng bến [A] bờ
Kiên [F#m7] Giang mình đẹp làm [A] sao! [F#m][A]
Bóng [Am] mây sánh đôi bóng núi
Con chim [F#m] nhạn hát điệu tình quê
Một biển [E] trời như có [F#m] mẹ cất tiếng [Em] ru
Trăng nhú [Bm] lên bến cảng quê [A] hương
Trăng cũng [F#m] đẹp, đất cũng [B] đẹp sao đâu đâu cũng [E] đẹp
Trăng lấp [C#] lánh lung linh bến [F#m] nước
Đoàn tàu [E] về lấp loáng bên [A] sông
Màn trời [D] đêm êm ả thanh [E] bình
Đêm bình [F#m] yên hương lúa ngọt [E] ngào
Đêm bình [F#m] yên nghe sóng biển vỗ [E] về [E]

[Am] | [Am] | [A][A] | [D] | [D][D] | [D][A] | [A] | [A] | [E]

[F#m] | [F#m][A] | [Em] | [A][A] | [A] | [Am] | [D][D] | [D]

[D] | [A][A] | [A] | [E][F#] | [F#m] | [E] | [E][A]

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *