KHÓM TRÚC LẦU MÂY

Sáng tác Mặc Thế Nhân
Nhịp điệu Blues
Thể loại Nhạc vàng, Sự đời
Đã xem 447
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1623

Sheet music

Hợp âm KHÓM TRÚC LẦU MÂY

 

Trông [Am7] ai trúc [Dm7] mọc đầu làng
Trúc [Dm] mọc đầu làng như trúc [Am7] đợi tình [Dm] lang
Trúc xinh trúc đứng mơ [Dm] màng
Thương [Am7] ai mây [Dm7] hợp thành [Dm] đàn
Mây quện thành hàng, mây ngóng [Am7] đợi người [Dm] sang
Nhắn ai mây sẽ đưa đàng

[Gm] Thương con cuốc gọi hè [Dm] sang
Thương ong bướm [Gm] rợp tìm [Dm] lan
Thương cho giấc ngủ trên [Am] ngàn
Thương cho cánh [Am] vạc trăng tàn
Hóng Mẹ khuất màn thương mắt [Am7] mẹ lệ [Dm] chan
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...

[Gm] Thương cho chân gọi trời [Dm] sa
Thương ai bước [Gm] nặng đường [Dm] xa
Thương cho tiếng động canh [Am]
Thương cho tiếng [Dm] gọi quê nhà
Tiếng gọi bên nhà, thương tiếng [Am7] gọi gần [Dm] xa
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...

[Gm] Thương thân trúc gục lầu [Dm] son
Thương mây lãng [Gm] bạc đầu [Dm] non
Thương cho gót mọt chân [Am] mòn
Nương dâu ẩm [Dm] mục thân còm
Ước mộng chưa tròn thương [Am7] giận hờn [Dm] ai
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...

Trông [Am7] ai trúc [Dm7] mọc đầu làng
Trúc [Dm] mọc đầu làng như trúc [Am7] đợi tình [Dm] lang
Trúc xinh trúc đứng mơ [Dm] màng
Thương [Am7] ai mây [Dm7] hợp thành [Dm] đàn
Mây quện thành hàng, mây ngóng [Am7] đợi người [Dm] sang
Nhắn ai mây sẽ đưa đàng

[Gm] Thương con cuốc gọi hè [Dm] sang
Thương ong bướm [Gm] rợp tìm [Dm] lan
Thương cho giấc ngủ trên [Am] ngàn
Thương cho cánh [Am] vạc trăng tàn
Hóng Mẹ khuất màn thương mắt [Am7] mẹ lệ [Dm] chan
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...

[Gm] Thương cho chân gọi trời [Dm] sa
Thương ai bước [Gm] nặng đường [Dm] xa
Thương cho tiếng động canh [Am]
Thương cho tiếng [Dm] gọi quê nhà
Tiếng gọi bên nhà, thương tiếng [Am7] gọi gần [Dm] xa
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...

[Gm] Thương thân trúc gục lầu [Dm] son
Thương mây lãng [Gm] bạc đầu [Dm] non
Thương cho gót mọt chân [Am] mòn
Nương dâu ẩm [Dm] mục thân còm
Ước mộng chưa tròn thương [Am7] giận hờn [Dm] ai
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...
Luyến thương biết mấy cho [Dm] vừa...

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *