HÀ NỘI MÙA VẮNG NHỮNG CƠN MƯA

Sáng tác Trương Quý Hải
Nhịp điệu Slow Rock
Thể loại Quê hương
Đã xem 5612

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Hợp âm dạo (Cẩm Vân ver.):

[Bm] | [G] | [Bm] | [Bm]  [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [Bm] 

[Bm]| [A] | [A] | [G] | [Gb] | [Gb] | [G] | [A] | [Bm] | [Bm] 

Hà Nội mùa [Gb] này vắng những cơn [Bm] mưa. [Bm]
Cái rét đầu [Em] đông khăn [A] em bay hiu hiu gió [D] lạnh [Gb]
Hoa sữa thôi [Em] rơi, em bên tôi một chiều tan [Bm] lớp. [Bm]
Đường Cổ Ngư [Gb] xưa chầm chậm bước ta [Bm] về [Bm]

Hà Nội mùa này chiều không buông [Em] nắng,
Phố [A] vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
Quán [Bm] cóc liêu xiêu một [E] câu thơ.
[Gb] Hồ Tây... Hồ Tây tím [Bm] mờ [G]

Hà Nội mùa [G] này lòng bao nỗi [E] nhớ.
Ta [A] nhớ đêm nao lạnh [D] đôi tay,
Hơi [Bm] ấm trao em tuổi [E] thơ ngây.
[A] Tưởng như... [Gb] tưởng như [Gb]... còn [Bm] đây [B]

Hợp âm solo:

[Bm] | [Bm] | [Bm] | [G] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [Bm]

[Bm] | [Am] | [Am] | [G] | [Gb] | [Gb] | [G] | [A] | [Bm] | [B]

Hà Nội mùa [Gbm] này vắng những cơn [Bm] mưa. [Bm]
Cái rét đầu [Em] đông khăn [A] em hiu hiu gió [D] lạnh.[Gb]
Hoa sữa thôi [Em] rơi, em bên tôi một chiều tan [Bm] lớp. [Bm]
Đường Cổ Ngư [Gb] xưa chầm chậm bước ta [Bm] về [Bm]

Hà Nội mùa này chiều không buông [Em] nắng,
Phố [A] vắng nghiêng nghiêng cành [Gb] cây khô,
Quán [Bm] cóc liêu xiêu một [Em] câu thơ.
[Gb] Hồ Tây... [E] Hồ Tây tím [Bm] mờ [G]

Hà Nội mùa [G] này lòng bao nỗi [Em] nhớ.
Ta [A] nhớ đêm nao lạnh [D] đôi tay,
Hơi [Bm] ấm trao em tuổi [E] thơ ngây.
[A] Tưởng như... tưởng [Gb] như còn [Bm] đây. [Bm]
Hơi ấm trao em tuổi [Em] thơ ngây.
[Dbm] Tưởng như... tưởng [Gb7] như [Gb7]... còn [Bm] đây...[Bm]

[Bm] | [Bm] | [Bm] | [G] | [Bm] | [Bm] | [G] | [G] | [Bm]

[Bm] | [Am] | [Am] | [G] | [Gb] | [Gb] | [G] | [A] | [Bm] | [B]

x

Dbm

1234

Thế tay

[Cm] | [Cm] | [Fm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [Fm] | [G] | [G] | [G]

Hà Nội mùa [G] này vắng những [Cm] cơn mưa. [Cm]
Cái rét [Fm] đầu đông khăn em bay hiu hiu [Eb] gió lạnh [Cm]
Hoa sữa [Fm] thôi rơi, em [Ab] bên tôi một chiều [G] tan lớp. [G]
Đường Cổ [Dm] Ngư xưa [G] chầm chậm bước [C] ta về [Cm]

Hà Nội mùa này chiều không [Fm] buông nắng,
Phố [Bb] vắng nghiêng nghiêng cành [Eb] cây khô,
Quán [Cm] cóc liêu xiêu một [Db] câu thơ.
[G] Hồ Tây… Hồ Tây [Cm] tím mờ [Cm]

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi [Fm] nhớ.
Ta [Bb] nhớ đêm nao lạnh [Eb] đôi tay,
Hơi [C] ấm trao em tuổi [Cm] thơ ngây.
[D] Tưởng như… [G] tưởng như [G]… còn [Cm] đây [Cm]

Hợp âm solo:

[Fm] | [C] | [Db] | [C] | [Fm] | [Cm] | [Db] | [Cm] | [Fm]

[Eb] | [Db] | [C] | [Fm] | [Ab] | [Bb] | [C] | [Cm] | [Cm]

[Cm] | [C] | [Fm] | [G] | [Cm] | [Cm] | [Fm] | [G] | [G]

Hà Nội [G] mùa này vắng những cơn [C] mưa. [Cm]

Cái rét [Fm] đầu đông khăn em bay hiu hiu [Eb] gió lạnh [Cm]
Hoa sữa [Fm] thôi rơi, em [Ab] bên tôi một chiều [G] tan lớp. [G]
Đường Cổ [Dm] Ngư xưa [G] chầm chậm bước [C] ta về [Cm]

Hà Nội mùa này chiều không [Fm] buông nắng,
Phố [Bb] vắng nghiêng nghiêng cành [Eb] cây khô,
Quán [Cm] cóc liêu xiêu một [Db] câu thơ.
[G] Hồ Tây… Hồ Tây [Cm] tím mờ [Cm]

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi [Fm] nhớ.
Ta [Bb] nhớ đêm nao lạnh [Eb] đôi tay,
Hơi [C] ấm trao em tuổi [Cm] thơ ngây.
[D] Tưởng như… [G] tưởng như [G]… còn [Cm] đây [Cm]

Hà Nội mùa này chiều không [Fm] buông nắng,
Phố [Bb] vắng nghiêng nghiêng cành [Eb] cây khô,
Quán [Cm] cóc liêu xiêu một [Db] câu thơ.
[G] Hồ Tây… Hồ Tây [Cm] tím mờ [Cm]

Hà Nội mùa này lòng bao nỗi [Fm] nhớ.
Ta [Bb] nhớ đêm nao lạnh [Eb] đôi tay,
Hơi [C] ấm trao em tuổi [Fm] thơ ngây.
[Dm] Tưởng như… [G] tưởng như [G]… còn [Cm] đây [Cm]

[Fm] | [Bb] | [Eb] | [Ab] | [Dm] | [G] | [Cm] | [C] |

[Fm] | [D] | [Eb] | [Ab] | [Fm] | [G] | [C] | [C] | [Cm]

x

Cm

234
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan