FIVE HUNDRED MILES

Sáng tác Ns Peter, Paul and Mary
Nhịp điệu Chưa chọn
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 486
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1679

Sheet music

Hp âm FIVE HUNDRED MILES

 

Hp âm do: [A] | [F#m] | [Bm] | [Bm][Bm] | [E] | [A] | [A]

If you [A] miss the train I'm [F#m] on
You will [Bm] know that I am gone
You can hear the whistle [E] blow a hundred [A] miles.[A]

A hundred miles, a hundred [F#m] miles
A hundred [Bm] miles, a hundred miles
You can hear the whistle [E] blow a hundred [A] miles.[A]

Lord, I'm [A] one, Lord, I'm [F#m] two
Lord, I'm [Bm] three, Lord, I'm [E] four
Lord, I'm [Bm] five hundred miles away from [B] home.[E]

Away from [A] home, away from [F#m] home
Away from [Bm] home, away from [E]  home
Lord, I'm [Bm] five hundred [E] miles away from [A] home.[A]

[A] | [F#m] | [Bm] | [Bm][Bm] | [Bm] | [E] | [C#m7]

[A] | [F#m][Bm] | [Bm][Bm] | [E] | [A] | [A]

Not a [A] shirt on my [F#m] back
Not a [F#m] penny to my name
Lord, I can't go back home this a-[E] way.[C#m7]

This a-[A] way, this a-[F#m] way
This a-[Bm] way, this a-way
Lord, I can't go back [E] home this a-[A] way.[A]

If you [A] miss the train I'm [F#m] on
You will [B] know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles.[C#m7]

A hundred [A] miles, a hundred [F#m] miles
A hundred [Bm] miles, a hundred miles
You can hear the whistle [E] blow a hundred [A] miles.
You can [Bm] hear the whistle [E] blow a hundred [A] miles.
You can [Bm] hear the whistle [E] blow a hundred [A] miles...

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *