CHUYỆN TÌNH TÍ TẸO

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Ballad
Thể loại KHÁC
Đã xem 410
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1623

Hợp âm CHUYỆN TÌNH TÍ TẸO

 

Hợp âm dạo: [C] | [C] | [G][G] | [Am] | [Am] | [C]

Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm [G]
Tôi tưởng tôi trở thành thầy [Am] tu [Am]
[C] Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
Tướng Thúy thật [Gm] to, tôi thì Tí Teo tựa tôm [A] tép
[C] Thúy thấy [Cm] tôi tí teo Thúy [Am] thương tôi [Am]
[C] Tôi thích [Am] Thúy tướng to tôi thương Thúy
Thế thì [Dm] tôi tỏ [Am] tình tới [Am] Thúy [C]
Thế thì [Am] Thúy tặng [Dm] tôi trái [C] tim [C][C]

Tôi tên Tí Teo tôi thiết tha thương Thúy
Tôi thương Thúy từ thuở tôi tám [G] tuổi
Tướng Thúy thật to, tôi thì Tí Teo tựa tôm tép
Tuy Thúy tướng [A] to, tôi thật thích [C] Thúy
Thúy tựa tiên trần thế, Thúy tựa tài tử
Thúy thích tập [D#] tạ, Thúy thích thể [G] thao,
Thúy thích thưởng thức thơ tình tôi [Am] trao
Tôi thì tiện tặn, Thúy thì thích tiêu [Cm] tiền
Tôi thích tiểu thuyết, Thúy thích trữ tình
Tôi thích Tam Tạng, Thúy thích Tề [Gm] Thiên
Tôi thích trăng [D#] tròn, Thúy thích trăng [Am] tàn
Tuy Thúy tửng tửng, tôi thật tình thương [Cm] Thúy
Thiếu Thúy thì tim tôi thật thê thảm tê tái
Tôi tôn thờ Thúy từ tận trái [Gm] tim
Thúy trèo trên trời, tôi trèo theo [Am] Thúy
Thúy tự tử thì tôi trở thành thầy tu
Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm
Tôi tưởng tôi trở thành thầy [C] tu

Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm [G]
Tôi tưởng tôi trở thành thầy [Am] tu [Am]
[C] Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
Tướng Thúy thật [Gm] to, tôi thì Tí Teo tựa tôm [A] tép
[C] Thúy thấy [Cm] tôi tí teo Thúy [Am] thương tôi [Am]
[C] Tôi thích [Am] Thúy tướng to tôi thương Thúy
Thế thì [Dm] tôi tỏ [Am] tình tới [Am] Thúy [C]
Thế thì [Am] Thúy tặng [D] tôi trái [C] tim [C]

Tới tháng Trung Thu tôi thường tới thăm [Cm] Thúy
Tôi trao tới [C] Thúy trăm trang thơ [Gm] tình
Thúy thấy tôi tỏ tình, Thúy thật thẹn [A] thùng
Tôi trao Thúy trái tim, tôi tặng Thúy thẻ [C] tiền
Thúy thấy tôi thật tình, Thúy thương tôi thiệt
Tôi thì tham tình, tươm tướp tiến tới [G] Thúy
Tôi thật thích thú tôi tù ti tú [A]
Tức thời tôi từ [E] từ tôi thò tay tôi thọt [C] Thúy
Thúy thích thú Thúy thỏ thẻ tai tôi: " Từ từ "
Tôi thấy thế tôi thỏ thẻ tai Thúy: " Thương [G] thương "
Tiếc thay thân tôi tâm trí tiêu tan tỉnh [A] táo
Tôi tấn Thúy tới tấp, Thúy thất thế thiệt [C] thòi
Thế thì Thúy tức tối thét to: " Thôi!"
Thúy tát tai tôi tới tấp tơi tả thân [Gm] tôi
Thế thì tình tôi từ từ tan [Am] tành
Thế thì tôi trở thành thê thảm thiên [C] thu

Tôi tên Tí Teo, tôi thật thê thảm [G]
Tôi tưởng tôi trở thành thầy [Am] tu [Am]
[C] Thuở trước tôi thiết tha thương thầm Thúy
Tướng Thúy thật [Gm] to, tôi thì Tí Teo tựa tôm [A] tép
[C] Thúy thấy [Cm] tôi tí teo Thúy [Am] thương tôi [Am]
[C] Tôi thích [Am] Thúy tướng to tôi thương Thúy
Thế thì [Dm] tôi tỏ tình tới [Cm] Thúy
Thế thì [Am] Thúy tặng [Dm] tôi [C] trái tim [C]
Tôi thích thú tôi thò tay tôi [Am] thọt Thúy [Am]
[C] Thúy tức tối Thúy tặng tôi [G] tát tai [G]
[C] Thôi thế thì trái tim tôi [Am] tan tác
[Cm] Thế thì [G7] tình tôi thê thảm [C] thiên thu [C][C]
Tôi tên Tí Teo, Tôi tên Tí Teo
Tôi tên Tí Teo, Tôi tên Tí Teo
Thúy thấy tôi Tí Teo Thúy thương tôi!!!

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *