CÁNH CHIM VIỄN XỨ

Linh Giang
Sáng tác Linh Giang
Nhịp điệu Slow
Thể loại Quê hương
Đã xem 632
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1679

Hợp âm CÁNH CHIM VIỄN XỨ

 

Hợp âm dạo: [D] | [F#] | [Bm][D] | [G] 

[Gm] | [D] | [Bm] | [Em][A] | [D] | [D]

Tôi [Dm] muốn làm cánh [Bm] chim trời [Em]
Bay về quê [Bm] cũ thăm quê [D] hương tôi [B]
Nơi [E] đó tôi có bạn [Em][A]
Có dòng sông [E] cũ có lũy [D] tre xanh [D]

Tôi muốn thành cánh [Bm] chim trời [Em]
Bay về quê [A] cũ thăm quê [D] hương tôi [G#m]
Nơi đó tôi có [Em] mẹ già [A]
Có người yêu [Em] dấu có trời [D] Việt Nam [Bm]

Quê [D] hương ơi tôi đã [Bm] khóc khi [E] chiều về
Mơ thật [G] nhiều ôm muộn [Gm] phiền cho [Bb] kiếp người [A]
Quê hương [Bm] ơi tôi đã [Bm] khóc khi [Em] chiều về
Không bạn [Gm] bè không một [A] người thân [Dm] quanh tôi [F#]

Tôi [D] muốn thành cánh [Bm] chim trời [Em]
Bay về quê cũ thăm quê [Bm] hương tôi [Bm7]
Nơi [D] đó tôi có [Em] mẹ già [A]
Có người yêu dấu có trời [D] Việt Nam [D]

[D] | [F#] | [Bm][D] | [G][Gm] | [D] | [Bm7] | [Em]

[A] |[D] | [D][D] | [Bm] | [Em][A] | [D][B] | [B] | [Em]

[A][A][D] | [D] | [A7][D] | [Bm7] | [Em][Em] | [Gm]  

[D] | [A] | [D] | [Bm][Em] | [Bm] | [Gm][D] | [Dm]

Tôi [Dm] muốn làm cánh [Bm] chim trời [Em]
Bay về quê [Bm] cũ thăm quê [D] hương tôi [B]
Nơi [E] đó tôi có bạn [Em][A]
Có dòng sông [E] cũ có lũy [D] tre xanh [D]

Tôi muốn thành cánh [Bm] chim trời [Em]
Bay về quê cũ thăm quê [D] hương tôi [G#m]
Nơi [Bm] đó tôi có [Em] mẹ già [A]
Có người yêu dấu có trời [D] Việt Nam [G]

Quê [D] hương ơi tôi đã [Bm] khóc khi [E] chiều về
Mơ thật [G] nhiều ôm muộn [Gm] phiền cho [Bb] kiếp người [A]
Quê hương [Bm] ơi tôi đã [Bm] khóc khi [Em] chiều về
Không bạn [Gm] bè không một [A] người thân [Dm] quanh tôi [F#]

Tôi [D] muốn thành cánh [Bm] chim trời [Em]
Bay về quê cũ thăm quê [Bm] hương tôi [Bm7]
Nơi [D] đó tôi có [Em] mẹ già [A]
Có người yêu dấu có trời [D] Việt Nam

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *