Amazing Grace

Sáng tác Khuyết danh
Nhịp điệu Boston
Thể loại Nhạc Anh
Đã xem 261
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1138

Guitar Chords Amazing Grace

 

Hợp âm dạo (Capo I.): [D] | [G] | [D] | [G] | [D] | [D] | [G] 

[D]-mazing Grace, how [G] sweet the [F#m] sound,
That [D] saved a wretch like [A] me.
I [D] once was lost but [G] now am [D] found,
Was [Bm] blind, but [D] now I see.
T'was Grace that taught [G] my heart to [D] fear.
And [Bm] Grace, my [D] fears re-[A] lieved.[G]
How pre-[D] cious did that [G] Grace ap-[D] pear [F#m]
The [Bm] hour I [D] first believed. [G][D][G]
Through [D] many [Bb] dangers, [G] toils and [D] snares
I [Bm] have al-[Em]-ready [A] come [G]
'Tis [D] Grace that brought me [G] safe thus [D] far
and [Bm] Grace will [G] lead me [D] home.[D]

When [D] we’ve been there ten [C] thousand [G] years,
Bright [Em] shining [B] as the [D] sun [D]
We’ve [G] no less days to [C] sing God’s [G] praise
Than [Em] when we’d [A7] first be-[G] gun.[G]

[D]-mazing Grace, how [G] sweet the [F#m] sound,
That [D] saved a wretch like [A] me.
I [D] once was lost but [G] now am [D] found,
Was [Bm] blind, but [D] now I see.

 

Đơn giản cho người mới tập chơi về thế bấm và tốc độ mà không bị nhàm chán…(TAB như video phải mua)

 

amazing-grace-1 amazing-grace-2

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *